Kunnallisvaalit 2017

Perusajatukseni

Valtuustossa haluan tukea kasvatusta, koulutusta ja erityisesti kaikista pienimpiä ja herkimmässä kehitysvaiheessa olevia espoolaisia. Siksi erityisesti varhaiskasvatukseen satsaaminen on tärkeää. Lisäksi peruskoulun turvallisuus eri tasoilla ja kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien henkinen jaksaminen ovat lähellä sydäntäni.

Espoota tulee kehittää taloudellisesti kestävällä pohjalla liikaa velkaa ottamatta.

Luonto ja ympäristön hyvä tila merkitsevät minulle paljon, vaikka kaupunkirakennetta on varaa vielä tiivistää. Lähimetsiä ja virkistysalueita tulee jättää myös kaupunkikeskusten läheisyyteen. Olen joskus luonnehtinut itsenäni "ympäristöpersuksi".

Espoon itsenäisyys on sanomattakin tärkeää. Se ei onneksi enää ole vaakalaudalla, kuten aiemmilla valtuustokausilla. Espoon ja Vantaan jykevän vastustuksen vuoksi hallituskin käytännössä näytti tälle Helsingin projektille punaista valoa.

Vaaliteemani:

Opetus ja koulutus

1. Panostetaan varhaiskasvatukseen

Ei liian suurille lapsiryhmille, henkilöstön lomautuksille ja sijaiskustannuksissa säästämiselle. Varhaiskasvatuksen laatu tulee olla hyvää jokaisessa päiväkodissa. 

Jokaisessa päiväkodissa on oltava läsnä johtaja.

Lapsen oikeutta kokopäiväiseen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ei saa rajoittaa esim. huoltajien työttömyyden vuoksi.

2. Peruskoulu vieläkin turvallisemmaksi

Ohjelmia kiusaamisen ehkäisemiseksi, päihdekasvatuksen lisäämiseksi ja digiturvallisuuden parantamiseksi on kehitettävä. Digiturvallisuus tarkoittaa kaikkien digilaitteiden turvallista käyttämistä. Peli- ja kännykkäriippuvuus ovat tulleet osaksi arkipäiväämme.

Ei lomautuksille ja sijaiskuluissa säästämiselle.

Jokaisessa peruskoulussa on edelleen oltava läsnä rehtori.

Erityisluokkia ja -ryhmiä tarvitaan edelleen. 

Varovaisuuperiaatetta sähkösaasteeseen liittyen tulisi noudattaa koulujen katolle asennettujen kännykkätukiasemien ja luokkien 24h toimivien wlan-tukiasemien kanssa.

3. Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutuspaikan löytämisen tehostaminen kaikille perusasteen päättäville.  Ammatillisissa oppilaitoksissa on turvattava riittävä lähiopetuksen ja opinto-ohjauksen määrä.  

4. Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajille riittävästi suomen kielen opetusta.

5. Yhteistoimintamenettelyä lisättävä

Koulutuksen henkilöstö on otettava mukaan suunniteltaessa kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä valmisteltaessa päätöksiä lautakunnissa ja johtokunnissa.

6. Omaishoitajien taloudellinen tuki on turvattava

Omaishoito on ihmimillisin ja monesti paras ratkaisu ikääntyneiden hoitoon, mikäli siihen on edellytyksiä. Siksi taloudellinen tuki on turvattava.